Ikona košíkuV košíku máte 0 položek
ZAPOMENUTÉ HESLO

Akceptujeme všechny běžné platební karty

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení:

Na základě závazné objednávky uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, internetovým obchodem SamolepkyDiteVAute.cz, provozovatelem DOKI DOKI s.r.o., IČ: 098 78 980 (dále jen prodávající), se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, které je předmětem objednávky. Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce.

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Úplné údaje provozovatele internetového obchodu: DOKI DOKI s.r.o. se sídlem Goetheho 1077/23, Bubeneč, 160 00 Praha 6 • IČ: 098 78 980. Společnost je zapsána v OR spisová značka C 343954 vedená u Městského soudu v Praze.

 

Smlouva o zhotovení dodávky:

Veškeré zboží je vyráběno na zakázku, stejně tak i úprava rozměrů jednotlivých druhů zboží je zakázkovou výrobou. Výrobky taky splňují charakter zboží upraveného na přání spotřebitele. Na zboží se proto nevztahuje 14 denní zákonná možnost odstoupení od smlouvy. Na bazarové zboží a na zboží s pevně danými vlastnostmi se ochranná 14 denní lhůta vztahuje v plném rozsahu.

Ke každému zboží jsou vystaveny následující doklady v elektronické podobě: kopie závazné objednávky a faktura. Poučení ke správnému užívání je dodáváno v tištěné nebo elektronické podobě podle způsobu doručení zboží. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce, příp. svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo osobním odběrem ve výdejním skladu prodávajícího.

Objednávka, je po celou dobu archivována v databázi internetového obchodu a spolu s platnými všeobecnými obchodními podmínkami, uzavřenými v době objednávky, je přístupná pro pozdější kontrolu. Cena za objednané zboží je v platnosti od data uzavření Smlouvy o zhotovení dodávky až do doby dodání.

 

Informace o objednávce:

Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře. Kontakty jsou uvedeny přímo na internetových stránkách provozovatele internetového obchodu.

 

Objednávka:

Zboží lze objednat pouze vložením zboží do košíku a vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Svým souhlasem s Obchodními podmínkami kupující stvrzuje, že zná rozsah a konečnou cenu objednávky. Odeslaná objednávka je považována za závaznou.

Po dokončení objednávky je automaticky odeslána kopie objednávky do e-mailové schránky. V případě jakékoliv nesrovnalosti, je kupující povinen okamžitě kontaktovat prodávajícího. Na vyřízení a výrobě objednávky se začne pracovat nejdéle následující pracovní den ode dne doručení objednávky nebo ode dne doručení platby na bankovní účet prodávajícího (v případě platby předem převodem). O stavu zakázky je kupující informován e-mailem.

Kupující je seznámen s faktem, že obsah závazné objednávky je vyráběn na míru dle jeho požadavků. Odesláním závazné objednávky kupujícím a jejím potvrzením ze strany prodávajícího (automaticky zaslaný e-mail s kopií objednávky odeslaný na zadanou e-mailovou adresu) vzniká závazná kupní smlouva.

 

Zrušení závazné objednávky ze strany kupujícího:

Zrušit objednávku lze písemně nebo telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o zrušení objednávky a vždy sdělí podmínky jejího zrušení.

Pro zrušení závazné objednávky obecně platí:

 • dojde-li k písemnému zrušení dříve, než je objednávka závazně potvrzena ze strany prodávajícího
 • v případě, není-li zboží z objednávky ještě vyrobené

Pokud si kupující neodebere objednané zboží ze závazné objednávky bez jejího předešlého zrušení (akceptované prodejcem), nese kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (výrobní, bankovní, přepravní atd.). Tyto náklady mohou být i po neodebrání zboží na kupujícím vymáhány. Prodávající si vyhrazuje právo zařadit dlužníka na seznam vymáhaných pohledávek a další objednávky mu v budoucnu již nezasílat.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit závaznou objednávku, změnit její obsah nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo ho nelze dodat ve zvolené velikosti
 • zboží je z jakéhokoliv důvodu dlouhodobě nedostupné
 • změnila se výrazným způsobem cena zboží
 • při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, cena, atd.)
 • objednávka nesplňuje potřebné náležitosti
 • kupující opakovaně nevyzvedává dodané zboží, případně působí jinou škodu prodávajícímu

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a informovat ho o tomto stavu. Pokud již bylo zboží zaplaceno zálohovou fakturou, budou kupujícímu po provedení storna peníze převedeny zpět na účet, nebo odeslány poštovní poukázkou na adresu kupujícího, a to v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího). V případě, že dojde pouze ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek, bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl bude opět převeden na účet kupujícího nebo odeslán poštovní poukázkou.

 

Cena zboží:

Uvedené ceny na webových stránkách jsou v okamžiku dokončení objednávky platné a závazné. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen vlivem změn obsahu dodávky nebo dodatečných úprav výrobků na přání zákazníka. Na změnu ceny provedené objednávky bude kupující předem upozorněn e-mailem nebo telefonicky. Kupující má právo v případě nesouhlasu se změněnou cenou od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí.

Prodávající si vyhrazuje právo na sloučení více objednávek jednoho kupujícího a úpravu konečné ceny součtem jednotlivých cen, a to i bez udání důvodu.

 

Způsob platby:

 • bankovním převodem - na základě údajů sdělených prodávajícím, které budou po provedení závazné objednávky zaslány kupujícímu na kontaktní e-mail; zboží je expedováno, je-li platba připsána na účet dodavatele
 • bankovním převodem on-line - platba probíhá on-line přes zabezpečenou platební bránu; zboží  je expedováno i v případě, že není platba připsána na bankovní účet dodavatele
 • platební kartou on-line - platba probíhá on-line přes zabezpečenou platební bránu; zboží i v případě, že není platba připsána na bankovní účet dodavatele
 • platební bránou PayPal - platba probíhá zabezpečenou aplikací provozovatele platebního terminálu PayPal, k provedení platby musíte být v systému zaregistrováni a přihlášeni, platbu provádíte ověřenými platebními údaji mimo náš internetový obchod; zboží  je expedováno i v případě, že není platba připsána na bankovní účet dodavatele
 • dobírkou - při převzetí zásilky od dopravce

Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou, nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem. Ve všech případech o těchto úhradách rozhodne prodávající, kupujícího následně upozorní a vyzve k úhradě.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu dopravy a platby v důsledku špatných zkušeností s kupujícím (např. z důvodu velkého množství stornovaných objednávek, z důvodu nevyzvedávání zásilek zasílaných na dobírku, apod.). V jistých případech, kdy je evidentní nekorektní jednání kupujícího, může prodávající objednávku bez udání důvodu stornovat.

 

Způsob doručení:

Jakmile je zboží připraveno k odběru, vyexpedováno nebo předáno dopravci, je kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailem. Kupující má před uzavřením závazné objednávky možnost svobodně si zvolit způsob dopravy, a to:

 • dopravu obyčejnou poštovní zásilkou bez možnosti jejího sledování a reklamace
 • dopravu doporučenou zásilkou s možností sledování na webu doručovatele

V rámci optimalizace nákladů může kupující využít dvou možných způsobů doručení. Konkrétně se jedná o obyčejnou nepojištěnou zásilku nebo doporučenou zásilku. Kupující výběrem způsobu doručení přebírá zodpovědnost nad svým rozhodnutím a je si plně vědom možných rizik vybraného způsobu doručení. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případná rizika spojená s odesláním obyčejné zásilky a kupující svým souhlasem s obchodními podmínkami přebírá zodpovědnost nad možnou ztrátou zásilky, kdy nelze vymáhat již provedenou platbu za zboží na prodávajícím.

Obyčejná zásilka:

 • zásilka není evidována v systému dopravce
 • zásilka nemá žádné podací či jiné evidenční číslo
 • zásilku, resp. její nedodání nelze dopravci reklamovat
 • hodnotu zásilky nelze na dopravci vymáhat
 • zásilka nemá garantovaný termín dodání dopravcem
 • hrozí vyšší riziko ztráty nebo opožděného dodání
 • možné poškození obsahu zásilky nebo jejího obalu
 • veškeré dokumenty jsou dodávané výhradně v el. podobě
 • výhodou je doručení přímo do poštovní schránky
 • plnou odpovědnost za zásilku a veškerá rizika přebírá kupující

Doporučená zásilka:

 • zásilka je evidována pod podacím číslem
 • zásilku lze sledovat pomocí internetové služby doručovatele
 • zásilku přebírá kupující oproti dokladu totožnosti
 • zásilku lze reklamovat doručovateli a je plně pojištěna
 • v případě ztráty vyrábíme a dodáváme zboží opětovně

 

Uložení doporučené sledované zásilky:

Dopravce doručuje zboží k domu kupujícího. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, bude zásilka uložena v nejbližším sběrném bodě dopravní společnosti. Kupující bude o této skutečnosti dopravcem upozorněn, a to písemně - doručovacím lístkem, nebo telefonicky - telefonní číslo na kupujícího je obsaženo v průvodních dokumentech k zásilce a bez něho nelze zakázku vyexpedovat. Kupující se může s dopravcem osobně dohodnout na zanesení zboží dále do domu či provozovny (nebo na místo určení), není to však jeho povinností - tuto skutečnost nemůže prodávající ovlivnit.

 

Povinnosti kupujícího při převzetí zboží:

Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li kupující při převzetí zboží nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro sjednání nápravy.

Pokud to vyžaduje povaha zboží je součástí dodávky záruční list. Faktura za zboží je zasílána elektronicky e-mailem v den připsání platby na náš bankovní účet - není součástí dodávky a bude tedy vystavena podle způsobu úhrady.

 

Dodací podmínky:

Expedice zboží probíhá do 3 pracovních dnů ode dne provedení objednávky (nebo ode dne připsání platby ve prospěch bankovního účtu při zvolení platby předem převodem) na dodací adresu uvedenou v objednávce. Při případných problémech s dodávkou bude zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky s upřesněním předpokládaného termínu dodání. O případném prodloužení dodací lhůty bude kupující opět informován, a to běžným způsobem e-mailem nebo telefonicky. V případě nedodržení této podmínky prodávajícím, může kupující od závazné objednávky okamžitě odstoupit.

 

Záruky vrácení peněz a možnost výměny zboží:

Veškeré zboží je vyráběno na zakázku, stejně tak i úprava rozměrů jednotlivých druhů zboží je zakázkovou výrobou. Výrobky splňují charakter zboží upraveného na přání spotřebitele. Na zboží se proto nevztahuje 14 denní zákonná možnost odstoupení od smlouvy, příp. vrácení platby stanovená §53 Občanského zákoníku.

Ačkoliv se na zboží nevztahuje zákonem daná 14-ti denní záruka vrácení peněz z výše zmíněných důvodů, poskytuje prodávající nadstandardní službu v podobě záruky vrácení peněz nebo možnosti výměny zboží (např. z důvodu nevyhovující velikosti, barevnosti, apod.). Nevyhovuje-li kupujícímu dodané zboží nebo k němu má výhrady, může jej do 30 dnů ode dne odeslání objednávky vrátit zpět na naši adresu bez udání důvodu. Poštovné a balné za odeslání zpět hradí kupující, v případě výměny zboží může prodávající požadovat platbu za nové poštovné, případně bude prodávající požadovat doplatek rozdílu ceny. Zboží se vrací prodávajícímu s vyplněným garančním lístkem, který je vždy dodáván v tištěné podobě společně z objednávkou, na adresu reklamačního oddělení, která se nachází v kontaktních údajích internetového obchodu.

 

Záruka na dodané zboží:

Pro veškeré dodávané zboží platí zákonná odpovědnost za vady. Informace o případných dalších zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete u produktu a na informačních stránkách v internetovém obchodě.

 

Odpovědnost za kvalitu zboží:

Veškeré zboží vyrábíme s maximální péčí a v nejvyšší kvalitě. Upozorňujeme, že barevnost tištěných motivů nebo barevnost zboží či použitých materiálů se nemusí shodovat s náhledem na monitoru nebo na displeji mobilního telefonu. Kvalita a rozsah barev zobrazovacího zařízení se od barevnosti tiskového stroje může výrazně lišit barevným podáním, jasem a hloubkou barev.

 

Bezpečnost a ochrana informací:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující souhlasem s všeobecnými obchodními podmínkami dává souhlas s evidencí a zpracováním jeho osobních údajů. Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

V souladu s nařízením EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 se prodávající zavazuje chránit bezpečnost osobních údajů. Kupující svým souhlasem s obchodními podmínkami potvrzuje, že své osobní údaje v rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • IČ, DIČ či název společnosti (pouze u podnikatelských subjektů)
 • úplná dodací adresa
 • úplná fakturační adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • IP adresa

předává prodávajícímu dobrovolně. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms). Za těmito účely souhlasí kupující s uchováním osobních údajů po dobu 10 let pro účely plnění smlouvy, reklamace, komunikace, účetních kontrol a marketingových akcí. Souhlas s uchováním osobních údajů lze kdykoliv písemně odvolat.

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nejsou poskytovány třetím stranám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích stran, přičemž výjimkou může být předávání e-mailových adres do aplikací pro rozesílání marketingových nabídek (např. MailChimp, Sendy, atp.) nebo předávání telefonních čísel do aplikací pro rozesílání SMS zpráv (např. SMS Manager, ProfiSMS, atp.), ale to vždy jen po dobu nezbytně nutnou pro účely komunikace.

 

Informovaný souhlas se zasíláním obchodních sdělení:

Elektronické adresy zákazníků mohou být dle zákona využívány pro účely obchodní a marketingové komunikace. Kupující dobrovolným poskytnutím své e-mailové adresy při svém nákupu souhlasí se zasíláním obchodních sdělení z důvodu plnění kupní smlouvy. Kupující dává výslovný souhlas a oprávnění k výše uvedenému po dobu 10 let počínaje dnem odeslání poslední objednávky. Rozesílání obchodních sdělení je oprávněným zájmem prodávajícího a slouží k seznámení kupujícího s nabídkou nových produktů a služeb ve stejném rozsahu, které si kupující objednal. Registrace do e-shopu se provádí vždy souhlasem se zpracováním osobních údajů pro účely marketingové komunikace. Prodávající se zavazuje, že odstraní ze své databáze již registrované uživatele i bez udání důvodu, pokud to bude jejich přání, případně že zamezí doručování obchodních sdělení a propagačních materiálů, taktéž na přání zákazníka. Odmítnutí zasílání obchodních sdělení je možné elektronicky, a to zasláním e-mailu na adresu prodejce nebo kliknutím na odhlašovací odkaz v zápatí každého zaslaného obchodního sdělení.

 

Řešení sporů:

Kupující má podle zákona o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je také Česká obchodní inspekce.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím platformy ODR.

Prodávající se zavazuje usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb. České republiky o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění vykonává Česká obchodní inspekce.

Nejsme povinni ani ochotni se účastnit řízení o urovnání sporu před rozhodčím soudem pro spotřebitele.

 

Odpovědnost za obsah webu:

Upozorňujeme, že informace na webových stránkách obchodu jsou v některých případech přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Provozovatel obchodu nemusí kontrolovat informace třetích stran. Mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu. Povinnosti odstranit nebo blokovat informace podle zákona zůstávají nedotčeny a odpovědnost je však možná pouze od okamžiku právního porušení. 

 

Závěrečná ustanovení:

Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.


Zboží expedujeme do 3 pracovních dnů ode dne objednávky či přijetí platby. Zásilky posíláme s těmito partnery v cenách od:

• GLS ParcelShop: 64 Kč
• PPL ParcelShop: 69 Kč
• Zásilkovna: 79 Kč
• Balíkovna: 89 Kč

• GLS kurýr: 89 Kč
• PPL: 99 Kč
• Zásilkovna na adresu: 109 Kč
• Česká pošta: 99 Kč
• Česká pošta - bez sledování: 39 Kč

Objednávky na dobírku s hodnotou převyšující 1 000 Kč mají balné a pošt. ZDARMA.

Návod k lepení | Návod na odstranění samolepek | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Cookies | Reklamační řád | Copyright
logoprinty | samolepky dieťa v aute | samolepky na zeď | samolepky na auto | samolepky pes v autě | foto magnetky na lednici | kühlschrankmagnete | magnesy ze zdjęciem | dárky pro děti | hodinový manžel česká lípa

Akceptujeme všechny běžné platební karty

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.